pondelok 14. januára 2013

NOACH BARUCH FISCHER 1863-1919 rabín v Mliečne ŽIDOVSTVO SLOVENSKA - RABÍNI

                                           Krátky pohľad na rabína   
                      Noacha Barucha Fischera,
 základné  údaje  z jeho života v rodinných  súvislostichNarodil sa v Piešťanoch 18.júla.1863

rodičia:otec- David Moše Fischer,
 narodený  v r.1821  v Dunajskej Strede.
Pred tým  ako prišiel za rabína do Piešťan pôsobil v Brezovej pod Bradlom zomrel 11.4.1880 a je pochovaný na cintoríne  v Piešťanoch.
matka- Pepi/Rosina  r.Sonenschein, pochádzala z Vrboviec, kde sa narodila  v januári r.1825.
V opatere dcéry Judit a zaťa-  nového piešťanského rabína, zomiera dvadsať  rokov po svojom manželovi, 
v ranných   hodinách,začiatkom novembra r.1900.

Manželka-deti:
za manželku si vzal Hindl Herminu r.Fischer
zo Székesfehérvaru,dcéru tamojšieho rabína(sob.1885). Vieme že mali niekoľko detí z 
nich dcéra Miriam Lea/Ilona,vydatá za
prvostupňového bratanca Š.D.Ungara (nar.1890, v Székesfehérvari,zahynula počas holocaustu r.1944)
Jeden zo synov Moses, sa narodil v Mliečne r.1892 
neskorší rabín v Spišskej Starej Vsi(zahynul počas holokaustu r.1942)
Ďalší syn David(*1886)zomrel 19 ročný v Prešove 2.novembra r.1905.
súrodenci:
tu možno spomenúť sestru Judit vydatú Ungar,krorá  sa narodila ešte v Brezovej r.1862, zomrela v Piešťanoch r.1933 a tu je aj pochovaná.
Rok po otcovej smrti sa vydala za jeho nástupcu, rabína
Josefa Moše Ungara v r. 1881.Pri ňom dokumenty  uvádzajú,že pochádzal z Bratislavy, ale sa narodil v Miškolci r.1855.
Zomrel pomerne mladý 42 ročný  na problémy  so srdcom r.1898.
     
Brat Juda bol narodený  r.1866  už tiež v Piešťanoch.

synovec a prasynovci:

z rabínskej rodiny sestry Judit  a J. M. Ungerových,  vyšiel ich syn Šmuel David Ungar (1885-1945), ktorý bol jednou z najväčších autorít ortodoxného židovstva na Slovensku v predvojnovom a vojnovom období.
Jeho ujec rabín N.B.Fischer bol tak zaujatý  týmto mladým  študentom pri jeho pobyte v prešovskej ješive, že mu ponúkol za ženu  svoju dcéru, teda sesternicu Miriam Leu, čo ochotne  prijal.
Unger bol rabínom v Krompachoch, Trnave  a nakoniec v Nitre. Zahynul na konci vojny pri ukrývaní, na hlad pri Banskej Bystrici. Žiadal si byť pochovaný  v Piešťanoch pri svojej rodine.
Jeho syn, Benzion Josef Ungar posledný piešťanský rabín zahynul v seredskom tábore v r.1944 a je pochovaný na tamojšom židovskom cintoríne.Preživší syn Šolom Moše Ungar so svojim švagrom, známym  slovenským  rabínom,najmä  z vojnových čias, Ch.M. D. Weissmandlom založili obdobu zaniknutej nitrianskej ješivy,  ktorej bol roš ha ješiva-hlavou Š. D. Ungar.Pôsobiská:
verným zdrojom k prehľadu o miestach  rabínskeho pôsobenia N.B.Fischera je jeho maceva,  náhrobok.
Text prezrádza miesta ako Milchdorf, čo je nemecký názov dedinky Mliečno,(alebo Tejfalu po maďarsky) pri Šamoríne,kde pôsobil ako oblastný rabín od septembra  r.1890 a iste ešte aj v r.1895.Ešte pred tým ale pôsobil ako výpomocný rabín,rabínsky asesor u svojho svokra Gottlieba Fischera v Székesfehérvari.
Nasledujúcim miestom je Belényes, alebo Beius v Rumunsku.
Ďalej je spomínané rodisko Piešťany, kde pobudol po smrti švagra od r.1898, ako hl. rabín a založil tu a viedol ješivu.
Nakoniec čítame Eperješ, teda Prešov, kde pôsobil 18 rokov, od  r.1901 a stáva sa hlavou ortodox.židovskej obce a tiež uznávanej ješivy.  


Záver života: završuje  sa vo veku 56 r. v lete r.1919,  teda nie dlho po zmenách, ktoré ešte zažil, kedy sa z časti  horného Uhorska v ktorej prežil  celý život stáva  Československo.
Pochovaný  je na čestnom mieste prešovského  ortodoxného 
cintorína, v blízkosti syna Davida a do  jeho  susedstva  bol neskôr pochovaný(r.1940)  aj  raslavický kolega, rabín Elihu Katz.
Odznelo aj také vyjadrenie, že bol jedným  z najväčších rabínov Uhorska.
                                          hrob rabína Fischera v Prešove


                                                      
Ján Hevera, jochanan7@gmail.com  
       

http://rabini-rabbik-rabbis.blogspot.sk/2016/01/noach-baruch-fischer-1863-1919.html                                               

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára