utorok 27. novembra 2018

ŽIDIA V GÚTORE /Hamuliakove 2018

           ŽIDIA V GÚTORE


vyšla kniha ŽIDIA V GÚTORE, mapujúca históriu židovskej rodiny Feigenbaum z Hamuliakova-Gútoru.

K predaju je v kníhkupectve JONATAN
na Legionárskej ulici v Bratislave,
                      cena 6,50,- EUR 

streda 30. mája 2018

HILLEL HENRICH WEISS 1890-1954 rabín v Šamoríne

   HILLEL HENRICH WEISS 
               1890-1954
           rabín v Šamoríne

Narodil sa v Bratislave 11.apríla 1890 rodičom Mosesovi Weissovi, ktorý pochádzal z Marcelovej(Kurtakeszi) a Fejgele/Fany (23.9.1852-25.2.1926) rodenej Mayer z Bratislavy.Po matke pochádzal z významnej rabínskej dynastie Sussman-Soferovcov-Schreiberovcov. Jeho stará matka Malka/Amalie Mayer r. Sofer(1824-1872) bola dcérou učenca, rabína Mordechaja Fišla Sussman-Sofera Lei. Bratia Malky, teda praujcovia rabína Weissa boli  významní uhorskí rabíni(Naftali Sofer v Rusovciach a Pečovskej Novej Vsi, Chajim Sofer naposledy v Budapešti, Eliezer Sofer v Pakši). Po tejto vetve bol aj príbuzný s rabínom Abrahamom Jakobom Singerom, ktorý bol po ňom šamorínskym rabínom. Ich staré matky boli sestry. Sandakom, čestným svedkom pri obriezke mu bol starý otec Israel/Ignatz Mayer, ktorý bol bratislavským talmudistom. Ješivu študoval v rodisku. Podľa všetkého prvým jeho rabínskym pôsobiskom bol Šamorín, kde by mal striedať rabína Samuela Austerlitza odchádzajúceho v r.1914 do Miškolca. V čase prvej svetovej vojny bol poľným rabínom.  V r.1921 sa žení s Julie Kohn(1898-1961)dcérou kráľovského dvorného maliara Davida Kohna. V r.1925 sa stáva hlavným  rabínom vo Wiener Neustadte. Po 13 rokoch v lete 1938 s prichádzajúcimi zmenami a ohrozeniami sa rozhoduje s rodinou emigrovať do USA.  V r.1939 sa stáva ravom-rabínom congregácie Mogen Abraham Anšl Dukle a riaditeľom  Ješivy  gaona Jakoba Josefa v New Yorku.                                                                                                                          Zomiera 64 ročný 30.septembra 1954 v New Yorku a pochovaný je na Mount Hebron Cemetery.

                                             hrob rabína Weissa v New Yorkuhttp://rabini-rabbik-rabbis.blogspot.com/2018/05/hillelhenrich-weiss-1890-1954rabin-v.html

streda 25. apríla 2018

ADOLF FISCHER 1880-1922-CINTORÍN MLIEČNO-Návšteva hrobu

CINTORÍN MLIEČNO-Návšteva hrobu ADOLFA FISCHERA 1880-1922
                                           účastníka I.svetovej vojny


Pred nejakým časom sa ozvali príbuzní z nie až tak ďalekej Galanty, jedného nenápadného malého náhrobku Abrahama/Adolfa Fischera(1880-1922), že by radi navštívili hrob svojho starého otca. Návšteva sa uskutočnila v utorok 24.apríla 2018. Keď som sa pred 24 rokmi ujal záchrany tohto cintorína bola táto skromná maceva(náhrobok)  vandalmi celá rozbitá a bolo ju treba zlepiť a vymaľovať písmená. Adolf Fischer bol synom Simona/ Alexandra a Lei/Leni r.Weiss, pochádzajúcich z Dunajskej Stredy, kde sa pravdepodobne aj Adolf narodil. Za manželku mal Brachu/Bertu r.Deutsch (1888?-1944) rodáčku z Horného Baru,dcéru Izaka Deutscha a Sali/Rozalie r.Ehrenthal. Mali viacero detí a jedna z dcér Hendl/Hermina(Lily) vydatá Blau (1909-1997) žila po prežití šoa v Nových Zámkoch  a priebežne zo svojim potomstvom navštevovala hrob svojho otca Adolfa Fischera. Otec bol miestnym obchodníkom a ako väčšina vtedajších mladých mužov musel byť aj on účastníkom I. svetovej vojny a bol aj talianskym zajatcom. Domov prišiel so značne   podlomeným zdravím, na následky čoho ako 42 ročný 25.novembra 1922 zomrel. Manželka Berta zostala s deťmi sama a stala sa neskôr obeťou II. svetovej vojny v šoa-holokauste. Šoa prežilo päť detí, Ella,Hermina,Jozef,Samuel, Ilonka. Tri sa vysťahovali do Izraela. Hrob navštívil  vnuk s manželkou.


                                                                 Berta Fischer,
                                          fotky z rodinného albumu rodiny Blauovej


nedeľa 11. marca 2018

ŽIDOVSKÝ CINTORÍN DOBRÁ VODA


       ŽIDOVSKÝ CINTORÍN DOBRÁ VODA 


Záznamy rodných, sobášnych a pohrebných matrík chtelnickej Židovskej náboženskej obce, pod ktorú  Dobrá Voda patrila, nám dosvedčujú prítomnosť  Židov v tejto dedinke pod zrúcaninou hradu. Dobrá Voda, ktorú z takýchto materiálov poznáme najmä ako  Jókő v maďarčine a Gutenstein alebo Guttwasser v nemčine, ktorých rečiach sa v minulosti zaznamenávali dané udalosti, tvorila malú komunitu niekoľkých rodín. Ako bolo spomenuté, patrili pod rabinát v Chtelnici, kde pôsobili v 19.storočí rabíni Bernard Berger (a Leopold Berger), Samuel Sommer, Josef Breznitz a jeho zať Izak Frischman. Tam navštevovali najmä na veľké sviatky synagogu. Tým  že komunita v Dobrej Vode nebola celkom blízko Chtelnici, mala pravdepodobne svoju modlitebňu a iné potrebné ustanovizne, ktoré naplňovali chod života. V neposlednom rade sa postarali o miesto posledného odpočinku Bet kvarot - cintorín, ktorý založili v čase, keď tu vnikla väčšia skupina. V súčasnosti je neprehliadnuteľný na ceste na zrúcaninu hradu. Zatiaľ najstarší zachovaný náhrobok-maceva, je z roku 1843. Vzhľadom na vek, sa veľmi dobre zachovala a je dobre čitateľná. Patrí  žene menom Jached, dcére Zalmana Kona. Čo sa týka priezvisk vyskytujúcich sa v Dobrej Vode, prevažuje meno Sonenfeld, potom je tu Fischer, Adler,Glaz, Kohn,Monath, Schubert, Schneider, Quittner, Lövenrosen a i. Na cintoríne sa zachovali najmä macevi SonenfeldovcovFischerovcov. Sonenfeldovci tu boli už v 18.st.,o čom svedčí aj záznam v matrike zomrelých, kde je uvedené pri Henrichovi Sonenfeldovi,synovi Ajzika, rodisko Dobrá Voda, ktorý sa narodil v r.1788.Boli rozvetvená rodina. Henrich mal synov Geršona/Georga*1810 a Mošeho*1814 a iste i ďalších a títo mali svoje potomstvo. Prevažne to boli obchodníci, podnikatelia, krčmári.  
                                                                        jh  
na texte sa ešte pracuje 


 


                  JACHED bat Zalman Kon r.1843         HENOCH/HENRICH SONENFELD
                                        1788-1856
                                        ben Ajzik                        HENDL SONENFELD r.1851
                               manželka Henricha
                                 MOŠE SONENFELD 
                                         1814-1878
               DAVID LEIB SONENFELD ben Geršon
                                           r.1856


                        HANY FISCHER r.BREZNITZ
                                             1832-1870


                                                                     matka s dcérou
                                      JULIE FISCHER 
                                            1859-1879


                                            JITL r.1870                                       BETTY MONAT

štvrtok 7. decembra 2017

ZA BARUCHOM BERGEROM...


ZA BARUCHOM  BERGEROM...Nezvyklá návšteva sa uskutočnila v pekný 7.decembrový deň 2017 na cintoríne v Mliečne. Po zmiznutí prvého snehu bolo miesto ako pripravené na hostí z veľkej diaľky. Tu pochovaného šamorínskeho rabína-asesora-melameda Barucha Bergera(1898-1929), ktorý tu konal svoju úlohu pri hlavnom rabínovi Abrahamovi Jakobovi Singerovi a zomrel veľmi mladý na vtedy neliečiteľnú chorobu, prišiel pozrieť jeho vnuk Baruch Brody,syn po dcére Fradl/Irén. Z  USA priletel so svojimi synmi a vnukmi, len pre dôvod navštívenia hrobu. Doobeda do Budapešti a večer späť z Viedne. Škoda že nestihli prísť skôr, lebo o štvrtej hodine poobednej, kedy prišli, sa už začalo stmievať a bolo treba baterky,ale boli pripravení.Táto jasne poznateľná skupinka ortodoxných židov si uctila pri hrobe svojho starého,prastarého a praprastarého otca tradičným spôsobom a náhlila na lietadlo. Bol krátky čas na komunikáciu, pri ktorej správcovi cintorína tlmočením asistoval študent šamorínskeho gymnázia Samuel Oláš. Bolo opäť pamätné, stretnúť na tomto mieste nasledujúce generácie jedného predka.
                                                                            jh

http://rabini-rabbik-rabbis.blogspot.sk/2016/01/baruch-berger-1898-1929.html                                    vnuk  Baruch Brody
http://rabini-rabbik-rabbis.blogspot.sk/2016/01/baruch-berger-1898-1929.html