pondelok 14. januára 2013

ŽIDOVSKÝ CINTORÍN V ČASTEJ
     ŽIDOVSKÝ CINTORÍN  V  ČASTEJ

      (zmapovanie 3.4.2011,-text priebežne doplňovaný

                                                         ďalšími poznatkami)


                      Schattmannsdorf/Cseszte

                 Aktualizácia 2020
                                             Z  histórie
Cintorín v Častej, ktorá má v židovských matrikách uvedené názvy v nemčine Schattmansdorf alebo Schatelsdorf a  v maďarčine Cseszte/Csaszta,sa nachádza za dedinou pri vinohrade na konci Družstevnej ulice stromami zarastenom páse. Má rovinatý charakter a bol ohradený plotom z kamenia, čo ešte i dnes poznať. Ako to kedysi vyzeralo možno vidieť na miestnom kresťanskom cintoríne, ktorý má rovnaké oplotenie, ale zachované. Zdá sa, že tu vidno kamenné pozostatky niekdajšieho Ciduk ha dinu-márnice. Pasportizácia, zmapovanie cintorína bolo autorom vykonané v apríli r.2011(očíslovanie náhrobkov a zdokumentovanie). Celkový počet je okolo 135 celých, alebo polovičných hrobov, teda pri niektorých vidno už len stopu po tom, že tam bol hrob,maceva. Zjavne mnohé náhrobky majú klasicky okrem hebrejčiny aj texty v latinke prevažne v nemčine. Mužov a ženy pochovávali oddelene s  predelom mierneho jarku. Väčšina náhrobkov je teraz  i fotograficky zdokumentovaná. Najstarší známy zachovaný náhrobok je z r.1860 (Cirl Deutsch č.104) a necelá desiatka hrobov je z tohto obdobia šesťdesiatych rokov 19.st. Posledné hroby sú z tridsiatych rokov 20.st., s posledným známym hrobom z r.1938(Cvi Bekk č.1).  Asi okolo 75 hrobov je z daného čísla zmapovaných(135) dobre, alebo slabšie čitateľných, zvyšok sú nečitateľné texty, alebo len torzá hrobov. Najčastejšie sa tu vyskytuje meno Jelinek.
Z ďalších mien sú tu napr.  Adler, Berger, Prezelmayer, Steiner a i.Podľa posledných informácií,sa cintorínu venujú domáci dobrovoľní aktivisti,čo vidno aj na postupnej rekonštrukcii jednotlivých náhrobkov .
V r.2020 boli údaje na základe matriky úmrtí doplnené. 
Treba spomenúť aktivistov z obce s vedením pána Adama Hercega, ktorých snahy sú v prospech cintorína. V 40.-tych rokoch pôsobil v židovskej komunite v Častej rabín Abraham Zwebner(Šag) (1800/1-1876). Podľa materálu o rabínoch Magyar rabbik bol hlohoveckým rodákom. Otec Leib-Šag vynikajúci talmudista mu včasne zomrel. Navštevoval bratislavskú Ješivu za čias Chatama Sofera. Bol zaťom Arona Spitza z Holíča. Bol členom povestného kongresu ortodoxov r.1868.Po Častej pôsobil v Kábolde/Kobersdorf, kam nastúpil po smrti rabína Davida Alta(1775-1850). V decembri 1872 ho ešte nachádzame Kobersdorfe, no v januári nasledujúceho roku je už vysťahovaný  Jeruzaleme, kde túžil vždy odísť. Tam po troch rokoch 29.adaru,22.3.1876 završuje jeho život.

Po ňom bol rabínom v Častej Pesach/Filip Frankl (1810-1864),prišiel sem z Nového Mesta n. Váhom. Mal by tu byť pochovaný, ale hrob je zatiaľ neznámy, ako i jeho manželky Šendl. Jeho nasledoval po  smrti syn, Israel Frankl (1838-1921). Tento významný učenec bol pochovaný v bratislavskom ort. cintoríne. Na maceve-náhrobku má spomenuté aj pôsobisko Častá, jej nemecký názov Schutelsdorf. Manželka Mirjam je taktiež pochovaná v tomto cintoríne. Ich zať bol Josef Broda rabín v Myjave.
/Niekoľkokrát som sa aj v minulosti zastavil na tomto cintoríne v Častej z ktorého stavu som bol zväčša zarmútený, lebo väčšina náhrobkov je zvalená a vidno, že nieje o toto posvätné miesto postarané i keď vyzerá, že niekto tu vypiloval prebytočné dreviny, takže nie je veľmi zarastený.  Keď som v minulosti aj niektoré macevy postavil, pri ďalšej návšteve boli znova zvalené. Pri niektorých hroboch vidno, že boli vykopané, zrejme sa hľadali ,,poklady“ no určite sa žiadne nenašli, ako poznáme tradíciu židovského pochovávania.
Rozhodol som sa pre tento cintorín urobiť aspoň toľko, že spíšem súpis hrobov pochovaných, na zachovanie akotakej pamiatky na židovstvo v tejto dedine. Kedysi som tu robil aj interwiew  s jedným, alebo dvoma starými ľuďmi, ktorý si ešte pamätali na predvojnovú dobu a židov tu bývajúcich. Stála tu aj synagoga. 
Za vône množstva práve kvitnúcich fialiek som začal najprv s očíslovaním hrobov evidenčným číslom a potom spísaním informácií z nich.
Pri hrade Červený kameň sa nachádza prvý starší cintorín patriaci tejto obci, kde je už len zopár starých maciev z 18. a prvej polovice 19. storočia. Židia tu boli v priazni Pálfiovského šľachtického rodu. Novší, no pre nás už tiež starý cintorín vznikol v polovici 19.st./

                                                                                                     Ján Hevera.

                                                   (kontaktujte sa na :0902693 457,jochanan7@gmail.com )   

 

vysavetlivky:ben  -syn
                     bat   - dcéra
                     išat   -manželka
                     ve    - spojka a
                    *        narodenie
                    -         úmrtie

1.Cvi/Herman Bekk*1850Č - av r.698/11.8.1938BA, zomr.88r. v žid nemocnici,krajčir,ben Jehuda

2.Menachem/Emanuel Jelinek*6.3.1865Č(8.2.1864Č?)
                                                 -19.10.1932,žil 67 r.ben Meir ve Mari

3.Jakob Leib/Julius Berger ben Surl,*1874-23.elul 692/24.9.1932, žil 58 r.

4.Abraham/Adolf Reisz,     *1845Višťuk
    - 21.chešvan 691 /12.11.1930Višťuk,žil 85 r.ben Josef-Terezia r.Schwarz

5.Abraham Jelinek ben Cvi  *?  -21.švat 687/24.1.1927

6.Ignatz Mayer *1846 – 22.kislev 687/28.11.1926,žil 80 r.

7.Moritz Schaar*1831Č–31.7.1924Č,žil 93 r.,ben Leopold ve Cäcilia r.Berger

8.
9.

10.Šmuel Büchler*?   -ERCH elul 678/9.8.1918

11.
12.
13.
14.
15.
16.Abraham Prezelmayer*?  -17.12.1918

17.
18.Šimon Cvi Klein*? -tevet 680/18.1.1920

19.Jicchak/Ignatz Eisler *1840Č- 4.8.1913BA,obch.so železom

20.Jakob/Jehuda Magner *1841 – 21.10.1911,žil 70 r.
      (Jakob Magner*1835-28.10.1911Č,vdovec)

21.Mark Jelinek*1846Č- 11.7.1910 Ottovölgy/Doľany,krajčír

22.Abraham/Adolf Berger*? - 11.4.1909

23.Jicchak/Ignatz Falk*1845- 8.ijar 666/30.4.(3.5.)1906,ben Rachel

23 A Simeon Deutsch(?)

24.Markus Eizler*1815-26.ijar 661/15.5.1901

25.Mordechaj/Markus Willner*1822 - 21.tamuz 657/21.7.1897, žil 75 r. 
      ben Rebeka

26.Leib/Leopold Steiner *1821DOrešany - 1.12.1896,žil 75 r.

27.
27A …. Ba(e)ndit Behr(Beher?)

28.
29.
30.Perec Laufer*?-  marchešvan 650/oktob.1889

31.Leib Schaar *?  -20.kislev 643/1.12.1882

32.Josef ben Meir*?  -25.elul 642/9.9.1882

33.Abraham Engel *1801 – 10.2.1881,žil 80 r.  

34.Meir Berger*? -12.av 660/7.8.1900

35.Josef Reiss*? - 1.elul 639/20.8.1879

36.
37.
38.
39.
40.
41. …...?.....26. menachem av 634/9.8.1874

42.
43.
44.

45.Lipman Berger*?- 26.tevet 628/21.1.1868

46....      ?                   Šavuot   629/1869

47.
48.

49.Samuel Precelmayer *1846 - 3.2.1878, žil 32 r.

50.
51.
52.
53.

54.Ignaz Markus Adler* 24.9.1852Budmerice-5.12.1913Gidrafa
      ben Simon ve Fani,slobodný
                                         

55.Béla Schwartz *22.7.1885 – 9.3.1907

56.

57.

58.Ignatz Epstein *1799 – 13.10.1882,žil 83 r.                      

59.Simon Weisz*1861Réca - 24.7.1917Gidrafa/Budmerice                                                        

60.Reizl/Rosalie Weisz r.Fleischman *1859 – 8.12.1912      

61.   

61 A- Fany? Moše Nachum Feldbauer, ben Jicchak ve Edel
             *?     - 28.sivan 672/13.6.1912                  

62.Moše Zilberman*?- 6. adar 686/20.2.1926,ben Šlomo ve Rachel 
                         
63.Meir Jelinek ben Ester*?-21.švat664/7.2.1904                                            

64.
65.Mordechaj  Jelinek *?-  marchešvan 678/21.10.1917
                                                                                                                                  
66.Johann Adler*1854Budmerice - 24.4.1897Višťuk,krčmár

67.Jehuda Jelinek*? -sivan(?)627/1867

68.Josef Altman*1849Veča-29.8.1897,ugynok/agent

69.Jicchak/Jonatz Drechsler*1841Trnava– 12.8.1899

70.Moše Nachum Feldbauer ben Jicchak ve Edel
      *1829Gidrafa - 28.sivan 672/17.5.(13.6.1912)Gidrafa

71.

                                                             ------------------

72.Sara Hendl Popper*1855- 21.nisan682/14.4.1922, 
     bat Rebeka(zo Šoporne)

73.Lea/Helena Bekk,r.Berger*1857Borova- 3.tamuz 695/4.7.1935,
     bat Josef-Rozalia(z Borovej), išat Cvi Jehuda č.hr.1

74.Rajzl/Therese Beck r.Dezsőfi,*1898Pernek- 10.adar 682/10.3.1922Č
       išat Avigdor

75.Betti Fisler(Fischer?)*1850 – 1922

76.Terez Kral r.Eisler *1843/6 –21.1.1922Č

77.

78.Hindl Heimann*1848-25.sivan 672/10.6.1912,manž.Mór
   

79.Bila/Alžbeta Precelmaier 
     *1843Čataj - Erev Pesach 673/20.4.1913Gidrafuzes,
      išat Abraham

80.Rajzl/Resi/Tereza Jelinek,r.Werner*1856- 27.6.1914
      bat Herman ve Netty

81.Rebeka Hendl Jelinek,bat Malka, išat Kolonmos Jelinek
      *? -12.tamuz 674/6.7.1914

82.Malka Berger,r.Jelinek*1850Č -17.tevet 696/7.(12.)1.1936, 
      bat Markus- Rajzl, išat Abraham

83.Golda/Gisella Willner r.Steiner, bat Šendl*? -18.kislev 675/6.12.1914

84.Tindl Steiner,r.Guttmann*1848 – 9.elul 682/28.9.1922,išat Leib

85.Jitl Büchler*?--tamuz(?)  679/1919

86.Berta Schaar*1875-6.9.1909,bat Moritz ve Kati r.Duschinsky

87.Katherina Schaar r.Duschinsky*1841/2HOrešany
                           – 15.elul 686/25.8.1926Č,bat Markus ve Rosalia r.Deutsch

88.Hendl/Johana Schild*1814 -28.tamuz 660/24.7.1900,vdova

89.Rachel Pekl(?)    - r.650/1890

90.Hendl/Hindl Meiser(?) -r.650/1900

91.Fradl Laufer, Chanuka-r. 651/dec.1890,išat Perec

92.Ester Jelinek     -r.652/1892

93.

94.Jochet/Jeni/Jeanette Steiner*1876-12.adar 656/25.2.1896,
      bat Lipot ve Lotty r.Guttman

95.Bila/Betty Laufer*1840- 6.kisev/11.11.1907Ottovölgy/Doľany
      išat Abraham ,bat Sara,

96.Leni Adler, r.Jelinek *1856Budmerice - 31.12.1904Višťuk

97.Berl Braun

98.Blume Precelmaier -   5.švat  666/31.1.1906 
      Betty Prezelmayer*1871Langendorf-19.1.1907 Ottovolgy/Doľany/Č
 
 99.
100.
101.
102.

103.Malka Steiner  ..- švat 629/1869

104.Cirl/Cacilie Deutsch  - 23.9.1860

105.
106.
107.

108.Hani Deutsch   - r.1885

109.Lea Jelinek* ?   -menachem av 645/17.7.1885,išat Jicchak Zev,

110.

111.Rachel/Roza Jelinek*1828 - 8.nisan 663/28.3.(5.4.)1903Budmerice

112. .......Jelinek

113.

114.Ester/Netti Neuman r.Jelinek, bat Lea, išat Jakob Neuman
        *? -22.kislev 690/24.12.1929      

115.Cipora Jelinek,bat Lea *?  -r.625/665?

116.Chaila Jelinek*? -26.elul 679/21.9.1919

117.
118.
119.

120.Lea/Leni Jelinek    -r.649/1889

121.
        ima Rebeka

122.Rajzl ….         -švat r.628/1868

123.Rachel/Roza Löwenberg,r.Gips*1839 -Šavuot 671/1.6.1911
        išat Gabriel

124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.

132.Ester Warner,  -šabat kodeš švat 672/20.1.1912

133.Sara/Rosalia Rosenstein,r.Wolf  *? - Sukkot(?)627/ 1867 
       išat Moše Šmuel Rosenstein
     

134.

135.Ajzik      -r.650/1890
      +Rajzl     -r.630?660?136.Aron Engel  -tamuz …?  
Nenájdené hroby:

Eugen/Jeno Grosz*1900Dubová- 1.2.1903Dubová
Malvin Beger*-1903Ottovolgy,bat Filip Berger ve Hermin r.Jelinek
Žofia Sonnenfeld*1902Hoszufalu-8.6.1903Hoszufalu,bat Viliam ve Cili r.Prezelmayer
Izak Prezelmayer*1829Dubová- 23.3.1904Hoszufalu/cint.Szárazpatak-Suchá n.Parnou
Jozefa Werner*1834Nádas/Trstín-7.4.1904Č
Janka Reichman*1899-11.9.1904Budmerice,bat Leopold ve Helen
Josef Klein*1825Kis Báb/Malý Báb-10.9.1904Č,vdovec
Josef Jelinek*1826Č- 7.11.1904Budmerice
Jozefine Braun r.Müller*? - 1.12.1906Budmerice,statkárka
Eduard Neuman*1876DOrešany-5.8.1906DOrešany,obuvník
Moritz Rosenstein*1839 - ? učiteľ
Moše Šmuel Rosenstein

Anna Grosz*1896Dubová-14.3.1905D
Leni Adler*1856Budmerice-31.12.1904Višťuk,vdova,manž.Jahan,č.hr.66
Betty Prezelmayer*1871Langendorf/Hoszufalu -19.1.1907Ottovölgy/Doľany
Matilde Prezelmayer*-1907Ottovölgy/Doľany
Betty Prezelmayer*-1907Hoszufalu 
Adolf Fleischman*1831Čelís/Bernolákovo-21.12.1907Budmerice
Netty Silberman r.Rosenbaum*1843-14.12.1908Č
Julie Klein r.Szurán?*1858Štvrtok(n.Ostrove?)-19.6.1908DOrešany/cint.Suchá n.Parnou,
bat Markus ve Sali r.Donat
Mikša Hoffmann*1834Dechtice - 16.4.1908Č,pomocný pekár
Markus Jelinek*1838Č- 22.1.1908Č
Aron/Adam Kohen Klein*1852DOrešany-22.7.1911DOrešany/Suchá n.Parnou,vdovec,krčmár
Fany Feldbauer*1832Gidrafa-8.5.1912Gidrafa/Budmerice
Feigele/Alžbeta Rétfalvi*1911Č-28.7.1911, bat Dr. Gyula ve Vilma r.Nagy, otec tun. lekár.
Leopold Pollak*1837-13.6.1912Gidrafa, nešťastne sa utopil
Weisz Simonné*?-  9.12.1912Gidrafa/Budmerice
Betty Adler*? -1914Gidrafa,vdova
Rebeka Hendl/HanyJelinek r.Berger*1869Č-7.7.1914Gidrafa,bat Abraham ve Amalia r.Jelinek
Rozalia Sidon r.Deutsch*1832Karpathálás -23.10.1914Č,manž.Salamon
Bernat Jelinek*1836Szenzál-23.3.1914Č,ben Abraham ve Liba
Simcha Nachum/Salamon Adler*1827- 26.4.1916Gidrafa/Budmerice
Blimele/Berta Pollak*? - 1916Gidrafa/Budmerice
Anna Jelinek,r.Jelinek*1834Č-24.11.1922Č
Lotty Steiner r.Guttman*1848Č-2.9.1922Č,bat Herman ve Betty r.Geiringer(Stupava),manž.Leopold
Betty Eisler*1850Č-26.3.1922Č
Viktor Klein*1850Č-13.3.1922Č
Ester/Netty Braun,r.Kral, *15.4.1872HOrešany-11.7.1934Č,bat Jicchak ve Krel
Moritz Liberman*1848-19.2.1926Č
Mirjam/Maria Jelinek*1840Dolna Krupa-8.11.1934Č,žila 94 r.
Chajim Jochanan/Artur Lichtenstein*21.12.1930Santov-30.3.1936Č,ben Slomo ve Ester r.Seidner
                                                                                                              otec tunajší chazan/kantor
Baruch/Bernat Kral*15.4.1873HOrešany-31.5.1937Č,ben Ignac-Rosa/Terez r. Eisler
David Jelinek*1873Č-15.8.1939BA v žid.nem.,ben Majer-Marie
Fany Falk*1843Č-8.3.1904  Dolné Orešany
Bety Stern*1852Fenyves-31.3.1903 Fenyves/Borová
Mari Weiner*Nadas/Trstin-1901Kosolna
Mark Neuman*1809Bolechov(Tren.ž.)-27.10.1902Dolné Orešany
Mikša Gross*1859-21.1.1901Dubova
Fany Buchler*1811-20.12.1900
Mor Werner*1830-1.7.1900
Herman Werner*1854Košolna-1900Košolna
Mark Diamant*1826Trstin -11.9.1898Budmerice
Sali Prezelmaier*1882Hoszufalu - 23-5-1898Hoszufalu
Fany Ehrenstein*1869Száraszpatak-30.4.1898Száraszpatak
Jakob Prezelmaier*1846 Dubova -2.8.1897Viedeň/Szaraszpatak/Suchá nad Parnou
Regina Wagner*1828-16.1.1898

Lipot Werner*1814Kosolna-18.1.1897Košolna 
Samuel Silberman*1878VGrob-7.6.1896


-----------------
Rabín Izrael Frankl 1838-1921 tu pôsobiaci je pochovaný na bratislavskom ort. cintoríne s manželkou Mirjam*? -  1937
                     Jisrael Frankl


                 Mirjam Frankl hrob Abrahama Zwebnera na Olivovej hore v Jeruzaleme

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára