piatok 4. septembra 2020

Po 38 rokoch späť!

              Po 38 rokoch späť!

 

 

 

    V Bratislave na ort.cintoríne


     V Mliečne

 

Posledný augustový deň roku 2020 sa uskutočnil  kamenárskym majstrom Arpadom Orbanom a jeho kolegami, presun maciev-náhrobkov otca a syna, Abrahama/Alberta a Jicchaka/Izidora Blauových z bratislavského ortodoxného cintorína späť na svoje pôvodné miesto do Mliečna. V r. 1982, kedy sa schyľovalo k zlikvidovaniu mliečňanského cintorína, sa rozšírila správa po preživších potomkoch po Slovensku a v Izraeli a títo, ktorí mohli a chceli, previezli(exhumovali) niektorých svojich predkov zväčša do Jeruzalema.Vieme prinajmenšom o štyroch takýchto prípadoch. Pri Blauovcoch telá neboli exhumované, ale náhrobky boli pre záchranu prevezené do Bratislavy a tam čakali 38 rokov na prevezenie späť(možno sa takto zachránili pred zlodejmi). Tým, že sa našťastie neuskutočnila plánovaná likvidácia židovského cintorína v Mliečne a tento dnes svedčí ďalej o niekdajšej bohatej histórii židovstva v tomto žitnoostrovskom regióne, prišiel návrh vrátiť náhrobky na pôvodné miesto, kde ich betonové podstavce dočkali a tým sa vedelo, kde ich treba umiestniť. Samozrejme, že do tohto činu boli zaangažovaní priami potomkovia z Nemecka a Izraela, ktorí prácu aj finančne vykrývali a prevoz konzultovali aj s bratislavským rabínom Baruchom Myersom a Židovskou obcou. Práce s prevozom a opätovné umiestnenie boli uskutočnené k spokojnosti všetkých.

 

      

 

 


utorok 9. júna 2020

POTOMOK MARKSTEINOVCOV NAŠIEL SVOJE KORENE

POTOMOK MARKSTEINOVCOV NAŠIEL SVOJE DÁVNE KORENE

V piatok 5.júna 2020 sa objavil v Mliečne mladý prapotomok Marksteinovcov z Nemecka. Marksteinovci žili v Milchdorfe už v 18.st. Z prvých nám známych predkov, ktorý tu má ešte zachovaný hrob je Izak Markstein(1784-1860),ktorý tu žil s manželkou Sárou(1792-1851) a svojím potomstvom. Vieme o ich štyroch deťoch, je pravdepodobné, že ich bolo viac. Boli to: Gabriel,Martin,Regi a Josef.
Syn Izaka, Gabriel(1820-1895)ďalší prapredok návštevy, mal za manželku tunajšiu Judit rodenú Hoffman(1830-1894),dcéru Sándora Hoffmana a Pepi rod.Fleischman.V Mliečne je ešte zachovaná maceva brata Judit, Eli Hoffmana(1833-1865).Gabriel a Judit mali pokiaľ sa vie, osem detí.Sandor/Alexander, Bernard, Emanuel,Sali(vydatá Markstein),Leny(vydatá Buxbaum), Ignaz,Abraham,Simon. Z nich Sándor/Alexander prapredok návštevy, ženatý s Genendl/ Resi rod.Neufeld(alebo Neuman),žijúci už v Bratislave mali tu narodené potomstvo: Mordechaj/Markus,Gitl/Gesela, Jicchak/Ignaz*-,Wolf/Wilhelm,Jicchak/Ignaz, Simeon/Sigmund, Schendl/Zabina. Wolf je z bližších predkov návštevy.
Znova bolo radostné vidieť nadšenie s objavov v bádaní v rodinnej histórii. 
                    
                    Izak+Gabriel+Sandor+Wolf 

                                                                                              jh 


                                    Ajcik/Izak Markstein                                    Gabriel Markstein
                                      Judit Markstein r.Hoffman

 


štvrtok 30. apríla 2020

PÁRTOS KÁROLY Dr. 1858-1938

                               Dr. KAROL PÁRTOŠ


                                 1858-1938

 

 

Príbeh doktora Pártoša sa začína v r.1858 v Zázrivej na Orave. Jeho hebrejské krstné meno bolo Kolonmot.Narodil sa rodičom Noemu Pollakovi a Rebeke Sáre r.Schiff. Ako vidíme, neskôr si zmenil svoje pôvodné priezvisko Pollak na Pártoš. Zrejme už koncom 80.-tych rokov 19.st.pracuje v Šamoríne ako právnik. Žil s rodinou na Hlavnej 36. 15.augusta 1892 sa v Komárne žení s Ilonou r.Milch(*1873-1944), dcérou Markusa Milcha a Juliou r.Pollak (1840-1933).Bol medzi nimi 15 ročný rozdiel. Je pravdepodobné, že matka manželky so svojím priezviskom za slobodna, bola Pártošovcom-Pollákovcom príbuzná(ak nie aj otcova/Noeho/ sestra). Poznamenania hodné je, že ich sobášil vtedajší popredný neologický rabín v Komárne,Armin Schnitzer (pochádzajúci z Huncoviec). Pártošovci, pokiaľ vieme mali tri deti. Mordechaja/Olivera(*1893),Olgu(*1895) a Blanku(*-1897). Syn Oliver bol žiakom najprv evanjelickej ľudovej školy v Šamoríne  a potom evanjelického lýcea v Bratislave. Zahynul ako vojak, počas I.svetovej vojny v Galícii(Halič), ešte v jej prvej fáze, 3.6.1915,mal iba 22 rokov.Bol neskôr prevezený a pochovaný na šamorínskom židovskom cintoríne.Otec syna oplakával do konca svojho života.
zápis v šamorínskej ev.školskej knihe
O dcére Oľge žiaľ nevieme, či zahynula v holokauste,ale je to pravdepodobné.Dcéra Blanka zomrela keď mala 10 dní. Podľa spomienky pamätníkov,bol Dr.Pátroš primerane svojmu postaveniu distingvovaný pán, ako starec chodieval na prechádzky do mesta vkusne oblečený s klobúkom a paličkou s pozlátenou rukoväťou.Do synagógy chodieval len na veľké sviatky. Zomrel  pred II.svetovou vojnou 8.júla 1938, 80 ročný. Postavili mu monumentálny náhrobok z čierneho mramoru, ktorý bol vďaka sponzorstvu jednej šamorínskej rodiny a dunajskostredskej ŽNO v čase marec-apríl 2020 zrekonštruovaný. Manželka Ilona zahynula v šoa-holokauste, ale nevieme nič detailnejšie, je možné že zahynula už po ceste. Jej meno bolo pri tejto rekonštrukcii na pamiatku dopísané. 


Interesantný je v súvislosti s Dr.Pártošom príbeh jedného chudobného evanjelického chlapca Jozefa Pammera-Patakiho z Čilistova z ťažkých rodinných pomerov. Dorasteneckom období pracoval u Pártošovcov ako sluha. Pri jednej príležitosti si Dr.Pártoš všimol  jeho šikovnosť a ponúkol mu na prepísanie nejaké dokumenty. Videl, že má krásne písmo a tak ho urobil svojím pisárom a pomocníkom. Neskôr ale keď videl chlapcovu nadanosť, povzbudil ho a aj podporil v štúdiu práva. Stal sa z neho notár Jozef Pataki (1878-1969) a služobne prešiel viacerými dedinami Žitného ostrova.Zmenil si priezvisko na Pataki.Dožil sa vysokej staroby,už ako nevidiaceho ho s láskavou vernosťou opatrovala manželka Karolína.                                    
hrob notára Jozefa Patakiho v šamorínskom evanjelickom cintoríne
       


 
              August 2020,-93 r.dcéra notára Jozefa Patakiho,          

              Irena Palicová,r.Patakiová, z posledných šamorínčanok

                                pamätníčok na Dr.Pártoša

       

 


nedeľa 26. apríla 2020

ŽIDOVSKÝ CINTORÍN ŠAMORÍN APRÍL 2020-REKONŠTRUKCIA NÁHROBKOV

               ŽIDOVSKÝ CINTORÍN ŠAMORÍN

 

MAREC-APRÍL 2020-REKONŠTRUKCIA NÁHROBKOV V priebehu marca-apríla 2020 sa po rekonštrukcii priestoru cintorína mestom(2019), pokračovalo v rekonštrukcii maciev-náhrobkov-kamenárskymi prácami. Táto aktivita s finančnou položkou  bola vykonaná s pomocou milodaru sponzora zo Šamorína a ŽNO v Dunajskej Strede.
Najväčšia práca bola najmä s robustným jedno tonovým  náhrobkom Dr.Pártoša, ktorý bol zvalený a bolo ho treba náročne kamenármi postaviť, pozliepať, nakoniec obnoviť text na náhrobku. Ďalej sa postavili, resp. zlepili ďalšie spadnuté, rozbité náhrobné kamene. Po týchto prácach už skutočne toto miesto vyznieva naplno dôstojne ako pohrebisko židovského národa.
                                                                                                                                                 jh


  
streda 25. marca 2020

ŽIDOVSKÝ CINTORÍN V ŠAMORÍNE -OBNOVENÉ MACEVY od r.2019

OBNOVENÉ MACEVY NA CINTORÍNE 

            V ŠAMORÍNE od r.2019

 

 

           Rebeka Brüll,r.Pilzer

 

 

              Gitl Blau,r.Herzfeld

 

 

 

 

 

ústredný pamätník žid.zajatcom

 

           Imrich Kohn-Kertész

 

          

 

              Malka Mary Zahler

 

        Rachel Lea Antonia Wolf

 

            Moše Zev Viliam Stadler

 

    Abraham Adolf Reichenberg

 

           Libuše Zahler r.Preizer

 

           Simcha Simon Ostereicher          


           Jakob Karl Munk


          Lea Leny Menzer

 

      Kolonmot Kalman Löwinger

 

 

        Abraham Adolf Löwinger

 

           Rejcl Löwinger

 

          Bila Lichtenstein

 

          Gabriel Karl Lichtenstein

         

          Jicchak Hirsch

 

          Rajzl Hirsch

 

          Ilonka Goldmann


           Eliezer Lajos Blitz

              Moše+Jutl Bondi