nedeľa 11. marca 2018

ŽIDOVSKÝ CINTORÍN DOBRÁ VODA


       ŽIDOVSKÝ CINTORÍN DOBRÁ VODA 


Záznamy rodných, sobášnych a pohrebných matrík chtelnickej Židovskej náboženskej obce, pod ktorú  Dobrá Voda patrila, nám dosvedčujú prítomnosť  Židov v tejto dedinke pod zrúcaninou hradu. Dobrá Voda, ktorú z takýchto materiálov poznáme najmä ako  Jókő v maďarčine a Gutenstein alebo Guttwasser v nemčine, ktorých rečiach sa v minulosti zaznamenávali dané udalosti, tvorila malú komunitu niekoľkých rodín. Ako bolo spomenuté, patrili pod rabinát v Chtelnici, kde pôsobili v 19.storočí rabíni Bernard Berger (a Leopold Berger), Samuel Sommer, Josef Breznitz a jeho zať Izak Frischman. Tam navštevovali najmä na veľké sviatky synagogu. Tým  že komunita v Dobrej Vode nebola celkom blízko Chtelnici, mala pravdepodobne svoju modlitebňu a iné potrebné ustanovizne, ktoré naplňovali chod života. V neposlednom rade sa postarali o miesto posledného odpočinku Bet kvarot - cintorín, ktorý založili v čase, keď tu vznikla väčšia skupina. V súčasnosti je neprehliadnuteľný na ceste na zrúcaninu hradu. Zatiaľ najstarší zachovaný náhrobok-maceva, je z roku 1843. Vzhľadom na vek, sa veľmi dobre zachovala a je dobre čitateľná. Patrí  žene menom Jached, dcére Zalmana Kona. Čo sa týka priezvisk vyskytujúcich sa v Dobrej Vode, prevažuje meno Sonnenfeld, potom je tu Fischer, Adler,Glaz, Kohn,Monath, Schubert, Schneider, Quittner, Lövenrosen a i. Na cintoríne sa zachovali najmä macevy SonnenfeldovcovFischerovcov. Sonenfeldovci tu boli už v 18.st.,o čom svedčí aj záznam v matrike zomrelých, kde je uvedené pri Henrichovi Sonnenfeldovi,synovi Ajzika, rodisko Dobrá Voda, ktorý sa narodil v r.1788.Boli rozvetvená rodina. Henrich mal synov Geršona/Georga*1810 a Mošeho*1814 a iste i ďalších a títo mali svoje potomstvo. Z týchto Sonnenfeldovcov pochádza aj významný hlavný jeruzalemský rabín Josef Chajim Sonnenfeld(1848-1932),žiak rabína Abrahama Šragu Zwebnera, s ktorým odišiel do Jeruzalema.        Tunajšie rodiny boli prevažne obchodníci, podnikatelia, krčmári.  
                                                                        jh  
na texte sa ešte pracuje 
 
pozrite:
http://rabini-rabbik-rabbis.blogspot.com/2018/11/abraham-zwebner-1801-1876.html

 


                  JACHED bat Zalman Kon r.1843         HENOCH/HENRICH SONNENFELD
                                        1788-1856
                                        ben Ajzik                        HENDL SONNENFELD r.1851
                               manželka Henricha
                                 MOŠE SONNENFELD 
                                         1814-1878
               DAVID LEIB SONNENFELD ben Geršon
                                           r.1856


                        HANY FISCHER r.BREZNITZ
                                             1832-1870


                                                                     matka s dcérou
                                      JULIE FISCHER 
                                            1859-1879


                                            JITL r.1870                                       BETTY MONAT

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára