piatok 27. decembra 2013

ŽIDOVSKÝ CINTORÍN HOLICE+POCHOVANÍ NA ŽIDOVSKOM CINTORÍNE v HOLICIACH 016             OBJAVENÝ  ŽIDOVSKÝ    CINTORÍN V HOLICIACH
Neďaleko od Dunajskej Stredy sa nachádza dedina Holice  so vzácnym starobylým kostolom z 13.st. Podľa všetkého tu žila do II. sv. vojny aj väčšia židovská komunita. Nedávno som bol na to upozornený Dr. Pánikom, ktorý so svojim kolegom mapoval a fotograficky dokumentoval  sakrálne pamiatky na Žitnom ostrove z čoho už existuje aj putovná výstava. O tejto komunite a cintoríne som doposiaľ nenašiel žiadnu zmienku v literatúre, tak to pre mňa osobne bol významný objav. O tom, že tu žili Židia som samozrejme vedel. Už z starších písomností  sa vie, že na začiatku 18.st.tu žili Židia
Salamon Isaác r. 1710,Marcus Herschl r.1715,pravdepodobne s rodinami.
V súvislosti s mliečňanskou žid. obcou sa tu tiež vedelo o Židoch, lebo v niektorých dokumentoch sa vyskytli pochádzajúci, či žijúci v Holiciach, ale nič nenaznačovalo, že by tu mala byť samostatná žid. obec s cintorínom a dokonca aj synagogou a vraj aj vlastným rabínom. Ale je to asi tak, ako zrejme potvrdí výskum, že osamostatnená obec vznikla niekedy v 19. st. a pred tým tu žijúci Židia patrili buď do Dunajskej Stredy, alebo Mliečna. Cintorín je zo začiatku 80-tych rokov 19.st., nachádza sa v poli a je to len torzo z toho, čo tu kedysi bolo. Tak ako aj inde aj tu bolo niekoľko kvalitnejších náhrobkov odcudzených. Ohradenie už neexistuje.                 
Našlo sa tu(zatiaľ) len päť náhrobkov, najstarší z nich je maceva Hendl Herzfeld z roku 1900. Ďalšie sú stély manželov Engelových, Abigadara a Jochebed zo začiatku dvadsiatych rokov,  Brejndl Herzfeld z r.1926,Abrahama Blaua z r.1925 a posledný náhrobok predsedu Chevra Kadiša Jicchaka Fuksa z r 1938. K tejto poslednej osobe sa nedávno prihlásil jeho pravnuk z Izraela veľmi potešený, že jestvuje ešte jeho náhrobok. Plánuje sa rekonštrukcia cintorína.

(novšie údaje v r.2016)

                                                     Ján Hevera  


                                         Hendl Herzfeld


                                         Abraham Blau                                          Brejndl  Herzfeld                                                                      Jicchak Fuk(ch)s-predseda Chevra Kadiša                                                   Abigadar a Jochebed Engel


                                  +

            POCHOVANÍ  V HOLICIACH
                 aktualizované jún 2016

Betty Fischer    *1821H-1877H, poch. v DS,manž.Aron 

Izidor Menczer *1875H-1878 H,poch. v DS,ben Ignaz ve....Haar

Lotty Menczer   *1829H-1882 H, poch.v DS,manž. Natan

Debora Blau *1808 Pezinok-1882H, 
                                                      poch. v DS?manž.Salamon Leib


Karolin  Spielman            *1879-1884 (z Michala n O.)

Fany Paschkus                 *1819-1885

Karoly/Kalman Blau        *1805 H-1885(poch. v DS)

Lipot Haar                         *1886-1886

Hermine Gyurg                 *1886-1887

Mina Deutsch(Abrahamne) *1842-1888

Ignaz Deutsch                      *-1889 (ben Abraham) 

Lipot Fleischmann            *1802 H-1890H(žil v HB)

Rajzl Deutsch                     *?   -   1892

Salamon/Leib  Blau           *1803-1893  (poch. v DS)

Terez Plesz                               *-1893  (bat Gustav  ve Hany)

Jeno Deutsch                          *-1893  (ben Jakob ve Fany)

Moritz Deutsch                  *1891-1893 (ben Abraham ve Mina)

Bila Braun                             *?    -1893

Simon Deutsch                  *1828-1894  

Smuel Salamon                  *1836-1894  

Sándor Goldberger           *1895-1896

Terez Kohn r.Feldmar     *1860-1896

Terez Kohn                         *1887-1896

Mari Blau r.Goldberger  *1816-1897

Terez Deutsch                   *1898-1898

Hermina Steiner               *1897-1898

Frankl Judasné r.Lustig Jitl*1826Blatná-1898Sárosfa

Deutsch Simonné r.Blau Kile/Kati *1831-1899

Jakob Deutsch                      * 1860-1899

Mindl Deutsch                      *?       - 1899

Gyula Goldberger              *1899-1900

Herzfeld Dávidné r.Blau Hany *1835-1900

Aranka Lustig                     *1900-1900

Karolina Steiner                 *1899-1900

Iren Deutsch                       *1891-1902(Fuchsova nevl.dcéra)

Czilli Deutsch                      *1875-1902

David Herzfeld                    *1829-1903

Tivadar Lehrmann             *1904-1904

(syn Bencze Lehrmanna chazana/kantora v Holiciach)

Fleischmann Lipotne r.Grünwald Jozefin *1801-1904

Dezso Deutsch                     *1904-1904

Albert Fuchs                        * 1905-1905

Simon Haar                          *1846-1905

Fuchs Izakné r.Grosz Fany*1866-1906, I.

Joched/Julia Fleischman    *1872-1908

Iser/Izak  Deutsch                *1835- 1909

Bruck Mindl/Mina r.Deutsch   *1870-1912

Jicchak/Ignaz Goldberger       *1859- 1917

Surl/Zsofi Lustig                        *1902-1921

Fuchs Izakné r. Reichenthal Eliseva*1885-1922,II.

Jehuda/Leopold Adler              *1903- 1922

Eleazar/Lazar Blau                     *1846-1922

Jochebed/Jenny  Engel r.Geiger * 1850 - 1923

Dr. Abigadar/Nándor  Engel        * 1837  - 1924  lekár

Jechel/Jakob Adler                        *1837-1924

Abraham Blau                                 *1852-1925

Brejndl/Regina Herzfeld  r.Weisz *1861 – 1926

Natan Menzer                                    *1842-1926

Lea/Ilona Fleischman(aj rod.)     *1850-1929

Acher/Sandor Deutsch                   *1854-1931

Blume/Betty Haar r.Hirsch            *1847-1934

Rajzl/Terezia Adler(aj rod.)           *1866-1937

Jicchak Fuchs                                   *1872-1938

Josef Deutsch                                   *1897-1942podľa matrík zomrelých Št.OA Bratislava a Šaľa +cintorín


  
  

1 komentár:

  1. Gratuluju, jestli se podaří cmeter rekonstruovat. To je vždycky radost a naděje :)
    -acb-

    OdpovedaťOdstrániť